Haalbaarheidsstudie met Plan van Aanpak

1: Haalbaarheidsstudie:

Doel van dit document:

Aanleiding:

  1. De stichting "de Molen van Sassenheim" heeft de opdracht van de gemeente gekregen in begin 90-er jaren om binnen 30 jaar (voor 31-12-2023) de molen weer volledig op te bouwen.
  2. Het bestemmingsplan maakt dit – hoewel bij de bouw van de gehele wijk rondom de molen rekening is gehouden met volledige herbouw – onmogelijk, omdat óók de molen niet hoger mag zijn dan 15 meter goothoogte.
  3. Het bestemmingsplan voor de wijk waar de Molen van Sassenheim onder valt is onderwerp van revisie in de komende periode (najaar 2010).
  4. Bestemmingsplan en opdracht aan de Stichting moeten dus nú met elkaar in lijn worden gebracht.
  5. De Stichting is gevraagd bij monde van de wethouder om duidelijk te maken hoe de opbouw van de molen kan worden gefinancierd en geëxploiteerd ten behoeve van de komende vaststelling van het gereviseerde bestemmingsplan door de gemeente(raad).
  6. Dit vereist een pro-actieve attitude van de Stichting om realisatie van de herbouw t.z.t. mogelijk te maken.

Dit document beoogt daar het startpunt van te zijn in de vorm van o.m. een haalbaarheidstudie en een plan van aanpak.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Achtergrondinformatie:

  • De molenstomp was in eigendom van de gemeente Sassenheim en is omstreeks 1993 in eigendom overgedragen aan de Stichting "De molen van Sassenheim", onder de voorwaarde dat de molen werd gecompleteerd tot een volledige korenstellingmolen (Bron: document 2908900_advies_definitief_Molen_Postwijk)
  • De eigenaren van de woningen aan de Diligence waren mogelijk voorheen al op de hoogte van het mogelijk completeren van de molen (Bron: document 2908900_advies_definitief_Molen_Postwijk)
  • Bij de bouw van de huidige wijk is rekening gehouden met de molen.
  • In het jaar 2000 werd de molenromp Rijksmonument en Gemeentelijk monument.(Bron: document Gesprek dd 270610 van Bestuur met dhr Brons vh Restauratiefonds)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stichting "De Molen van Sassenheim" heeft van de gemeente Sassenheim bij notariële akte opdracht gekregen de molenstomp voor 31 december 2023 volledig te herbouwen. Daarmee krijgt de omgeving weer een stuk van zijn historie terug in de vorm van dit echt "Nederlandse erfgoed".

De Stichting wil dit realiseren door van dit monument een "levend" trefpunt te maken binnen de gemeenschap Teylingen.

Onder "levend" verstaan wij dat het een ontmoetingspunt moet worden met gebruikmaking van alle functies waaraan zo'n monument kan bijdragen.

De Molen van Sassenheim compleet

© 2005-2013 Alle rechten voorbehouden: Stichting "De Molen van Sassenheim"
Disclaimer