Haalbaarheidsstudie met Plan van Aanpak

1: Haalbaarheidsstudie:

Exploitatie:

  Beschikbare ruimte:

 • Benedenverdieping (40m2 + afgesloten buitenplaatsje = multifunctioneel gebruik (zoals trouwlocatie foto's)
 • 1e verdieping (30 m2), met name geschikt als vergader- en expositieruimte
 • 2e verdieping (30 m2), alleen bruikbaar voor opslag i.v.m. brandveiligheid / toegankelijkheid en primaire functie van de opgebouwde molen. Mogelijk kan hier ook expositieruimte van gemaakt worden als de toegang ( buitenom ) verbeterd kan worden.


Gegeven de locatie van de molen in het midden van een woonwijk dient overlast door verkeer, geluid en inbreuk op privacy van omwonenden zo veel mogelijk vermeden te worden. Dit beperkt de gebruiks- / exploitatiemogelijkheden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Mogelijke activiteiten per functie

  Sociaal / Maatschappelijk:
 • Spreekuur locatie (GGZ / RIAGG e.d.)
 • Ontmoetingscentrum ouderen (klaverjassen)
 • Vergaderlocatie voor verenigingen e.d.
 • Was ooit al enige jaren een crèche / kinderopvang
 • Yogalessen door derden (verhuur ruimtes)


 • Cultureel / Educatief:
 • Ruimte voor exposities (schilderijen / beelden)
 • Lezingen / recitals voor een klein publiek
 • Museum (we hebben de spullen van de oorspronkelijke molen daarvoor al in eigendom en uitgestald staan)
 • Workshops door derden (verhuur ruimtes)
 • Schoolprojecten in samenwerking met de omringende scholen
 • Rondleidingen (kleinschalig)
 • Korte stopplaats voor schoolreisjes (presentatie / rondleiding / drankje)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Recreatief / Toeristisch
 • Pleisterplaats voor lokale activiteiten (wandel- / fietsroutes)
 • Openstelling tijdens het seizoen voor toeristen ( voorjaar ) in combinatie met toeristische attracties in de omgeving ( Keukenhof / Tulipland / Bloemencorso )
 • Rondleidingen voor groepen
 • VVV steunpunt
 • Verkoop snuisterijen / kleine versnaperingen (koffie / thee / limonade / ijs e.d.)


 • Primaire functie
 • Allereerst ter ondersteuning van de overige functies ("levend monument")
 • Meelproductie (samenwerking met één of meer lokale bakkers)
 • Energie – opwekking : €5K bij 60K omwentelingen / investering in geluidgedempte nieuwe generator € 10-12K ( opgave Workx inkoop 1-7-10 ). 2e hands <50%.
 • Bijdrage aan milieu (een molen is prio milieuvriendelijk)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geluidsoverlast zal amper aanwezig zijn.

Als een molen echt aan het malen is dus belast draait, maken de wieken in de regel nauwelijks hoorbaar geluid. De zeilen van de wieken kunnen gaan klapperen als de molen niet goed op de wind staat. Dit is evenwel door de molenaar heel goed in de hand te houden. Als de molen goed op de wind word gehouden en je rustig maalt hoeft er ook nauwelijks iets hoorbaar te zijn. Voor alle duidelijkheid, de molen zal alleen draaien als de molenaar aanwezig is.

Uiteraard kan er een onderzoek gedaan naar geluidsbelasting van de molen voor de omgeving als hij werkt. Er is al een akoestisch onderzoek van de molen "de Arend" te Zuidland beschikbaar.

Verdere informatie en bewonerservaringen zijn te verkrijgen bij molens in onder andere Aalsmeer, Lisse en Zoetermeer. De ervaringen daar zijn eerder positief dan negatief en er wordt regelmatig gesproken over "onze molen".

Tot slot kan de molen ook nog bijdragen aan het duurzaam maken van de gemeente Teylingen. Het is mogelijk om via de wieken elektriciteit op te wekken. Dit zou ongeveer neerkomen op een bedrag van € 5 K bij 60K omwentelingen.
De Molen van Sassenheim compleet

© 2005-2013 Alle rechten voorbehouden: Stichting "De Molen van Sassenheim"
Disclaimer