Haalbaarheidsstudie met Plan van Aanpak

1: Haalbaarheidsstudie:

Initiële Investering:

(cf. opgave molenbouwer Verbij dd. 29-6-10):
  • Kosten opbouw molen...........€ 611.000,-
  • Gaande werk............................€ 86.000,-
  • Stellingen + afschilderwerk...€ 116.000,-
  • Planschade..............................€ 25.000,-
  • Opknappen van de "stomp"..€ 12.000,-
  • ...................................................... ------------
  • Totaal........................................€ 850.000,- (excl. BTW!)
Opmerkingen :
  1. Als we de molen commercieel gaan exploiteren is (een deel van) de BTW aftrekbaar
  2. De opbrengsten zijn dan wel met BTW belast
  3. Planschade wordt gedragen door de gemeente
  4. De initiële investering kan in drie fasen verdeeld worden (opbouw / omloop / kap?), indien het gehele bedrag niet in één keer "opgehaald" kan worden
  5. Drie fasen wordt naar onze mening per saldo wel duurder
De Molen van Sassenheim compleet

© 2005-2012 Alle rechten voorbehouden: Stichting "De Molen van Sassenheim"
Disclaimer