Haalbaarheidsstudie met Plan van Aanpak

1: Haalbaarheidsstudie:

Financieel exploitatie

Jaarlijkse kosten:

 • Rente (??%)................................................... PM (Afhankelijk van de financieringvorm
 • .....................................................................................We streven naar 100% eigen funding!)
 • Onderhoud (2% van bouwkosten)............. 20.000,- (Verbij: 85 % subsidiabel 29-6-10)
 • Onderhoudssubsidie..............................-/- 17.000,- (Verbij: 85 % subsidiabel 29-6-10)
 • Verzekering..................................................... 4.000,-
 • OZB/waterschapslasten.............................. 1.000,-
 • Totaal vaste lasten........................................ 8.000,- + eventuele rentelasten
 • Personeelskosten....................................... nihil (we doen alles met vrijwilligers)
 • Variabele kosten........................................... PM (bij de opbrengsten"marge"genomen)
 • Overige kosten............................................. 12.000,- (huidig peil: 5.000,-)
 • Totale kosten per jaar.................................. 20.000,- te dekken uit verdere exploitatie.
Bij wederopbouw van de bovenbouw zijn de onderhoudskosten de eerste 15 jaar nihil. (Info Verbij 29-6-10)
De Molen van Sassenheim compleet

© 2005-2013 Alle rechten voorbehouden: Stichting "De Molen van Sassenheim"
Disclaimer