Haalbaarheidsstudie met Plan van Aanpak


2: Plan van Aanpak:

De politiek
Van†het bestuur van onze (gefuseerde) gemeente mag worden verwacht dat zij†haar afspraken nakomt. Ook als deze afspraken in het verleden zijn gemaakt door het bestuur van een der fusiepartners (de gemeente Sassenheim).

Dat argument is voor de vorige raad doorslaggevend geweest bij haar besluit om de wethouder (in tegenstelling tot zijn voornemen)†opdracht te geven acties te ondernemen om realisatie van de molen (alsnog) mogelijk te maken.

Wel werd in een latere fase door een enkele fractie nog gevraagd welke†financiŽle consequenties dit besluit†voor de gemeente zou meebrengen.

Echter ook nadat deze (geraamde) kosten bekend waren is het besluit overeind gebleven.
De Molen van Sassenheim compleet

© 2005-2013 Alle rechten voorbehouden: Stichting "De Molen van Sassenheim"
Disclaimer