Haalbaarheidsstudie met Plan van Aanpak

1: Haalbaarheidsstudie:

Conclusie en voorwaarden voor succes:

Conclusies:
  • De jaarlijkse exploitatie is geen onhaalbare kaart.
  • Sterker: het moet mogelijk zijn om daar een batig saldo te realiseren.
  • De initiŽle investering is fors ( nu 850K, was 500K ), maar kan onder voorwaarden bijeen gebracht worden, gezien de eerdere ervaring in 1990 en bij andere molens, die herbouwd zijn.


Voorwaarden voor succes:

Aan een aantal voorwaarden ter realisatie moet dan wel voldaan worden. Het bestuur van de Stichting zal snel het initiatief voor een groot aantal activiteiten moeten nemen, leidend tot de volgende resultaten:
  • Het bestemmingsplan zal aangepast moeten worden.
  • Er zal allereerst een algehele mobilisatie van positieve krachten binnen de gemeenschap moeten worden gerealiseerd om e.e.a. mogelijk te maken.
  • Het overleg aan gaan met de tegenstanders van de verdere opbouw van de molen en bezien op welke manieren hun bezwaren kunnen worden weggenomen of daaraan tegemoet kan worden gekomen.
  • Direct starten met actief beleid om exploitatie op hoger niveau te brengen (ruimtes zijn tenslotte al beschikbaar, al is enige renovatie ( 12 K begroot ) noodzakelijk )
De Molen van Sassenheim compleet

© 2005-2012 Alle rechten voorbehouden: Stichting "De Molen van Sassenheim"
Disclaimer