Haalbaarheidsstudie met Plan van Aanpak

2: Plan van Aanpak:

  • Installeren van krachtdadige werkgroep ressorterend onder en met mandaat van het bestuur van de Stichting. Er zal veel activiteit ontplooid moeten worden op korte termijn.
  • Werkgroep & Bestuur kunnen samenvallen, echter versterking van het Bestuur (inzet tijd) is dan o.i. onontkoombaar!
  • Netwerken: oprichting van een comité van aanbeveling!
  • Krachtenveld analyse
  • Creëren van draagvlak
  • Bestuurlijk traject voor wijzigen bestemmingsplan
  • Opvragen offerte voor de totale verbouwing eventueel splitsing voor binnenwerk en opbouw
  • Benaderen van mogelijke gebruikers van de molen
  • Subsidieverstrekkers benaderen en uitzoeken hoeveel subsidie beschikbaar is
De Molen van Sassenheim compleet

© 2005-2013 Alle rechten voorbehouden: Stichting "De Molen van Sassenheim"
Disclaimer