Doelstelling van de Stichting

De acte van oprichting d.d. 26 november 1992 vermeldt:

1 : De stichting heeft tot doel:
a: het beheer van (de romp van) de molen van Sassenheim; gelegen H.Knoopstraat 1 te Sassenheim.
b: het restaureren en exploiteren van vorenbedoelde molenromp
c: het via een meerjarenplan restaureren van vorenbedoelde molenromp tot zijn oorspronkelijke vorm van korenstellingmolen en het exploiteren van deze molen.
d: voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daarmee bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords.

2 : De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het doen van onderhouds werkzaamheden casu quo het uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden en restauratie werkzaamheden aan de (romp van de) molen van Sassenheim, voorlichting, overleg, acties, onderzoek, publicaties, werving van fondsen, verkrijgen van subsidies en voorts al het geen voor het beheer en de exploitatie van de molen(romp) dienstig kan zijn.

In de acte van overdracht d.d. 27 augustus 1993 door de Gemeente Sassenheim aan de stichting, “De Molen van Sassenheim” staat vermeld dat op de stichting “De Molen van Sassenheim” de taak rust de korenmolen weer geheel te herbouwen. Dit is het doel op lange termijn.

Het doel op korte termijn is de begane grond te verhuren en de eerste verdieping in te richten als klein educatief en cultureel centrum.
Ook als de molen is herbouwd blijft dit bestaan. De tweede verdieping van de achtkant wordt gebruikt als archiefruimte voor de besturen van de stichting “De Molen van Sassenheim” en stichting Oud Sasenheim.

De Molen van Sassenheim compleet

© 2005-2012 Alle rechten voorbehouden: Stichting "De Molen van Sassenheim"
Disclaimer